Provádíme revize elektrických zařízení a spotřebičů,revize výchozí,periodické,mimořádné

REVIZNÍ LHŮTY

INFORMAČNÍ DATABÁZE

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí a vnějších vlivů

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny


OSTATNÍ

Prostory zvlášť nebezpečné

Přehled vnějších vlivů


zpět vytiskni zašli zprávu

Přehled vnějších vlivů

Okolí působí na elektrické zařízení

AA - Teplota okolí/dolní a horní mez/
AB - Atmosférické podmínky/teplota+vlhkost/
AC - Nadmořská výška
AD - Výskyt vody/déšť,vlny,ponor/
AE - Cizí pevná tělesa /2,5mm až prach/
AF - Koroze nebo znečišťující látky
AG - Otřesy /rázy mírné,střední,silné/
AH - Vibrace/mírné až silné/
AJ - Jiné mechanické namáhání/připravuje se/
AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní
AL - Výskyt živočichů/hmyz,ptáci,malá zvěř/
AM - Elmag., elektrostatické nebo ionizující působení
AN - Sluneční záření -500 až 1 120W/m2
AP - Seizmické účinky /zrychlení 30-600 Gal/
AQ - Bouřková činnost /bouřkové dny za rok/
AR - Pohyb vzduchu do 10m/s
AS - Vítr 20-50 m/s

Elektrické zařízení působí na okolí

BA - Schopnost osob /děti,invalidé,poučení,znalí/
BB - El.odpor lidského těla /připravuje se/
BC - Styk s potenciálem země /četnost styku/
BD - Podmínky úniku v případě nebezpečí
BE - Zpracované nebo skladované látky /požár,výbuch/

Elektrické zařízení působí na okolí

CA
- Stavební materiály /hořlavost/
CB - Šíření ohně,stabilita objektu

Remont elektro s.r.o.

mail: remont.elektro.sro@email.cz , web:: www.remont-elektro.eu